Termeni și condiții

Ne dorim ca vizitatorii acestui site să respecte regulile firmei APW EUROGROUP SRL Nr. Reg. J32/1708/2004, CUI 16928166, care pot fi contractate prin intermediul acestui site.

Acești termeni și condiții reglementează folosirea site-ului www.apw-pack-logistik.ro. Vă recomandăm să citiți Termenii și Condițiile. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile, nu folosiți acest site web.

Dacă folosiți site-ul web www.apw-pack-logistik.ro, indică faptul că sunteți de acord să respectați Termenii și Condițiile.

  1. Contactare servicii

Folosirea serviciilor sau a informațiilor oferite pe site-ul www.apw-pack-logistik.ro este echivalentă cu acceptarea de către utilizator a termenilor și condițiilor de mai jos. Acești termeni și condiții se pot modifica periodic, utilizatorul trebuind să verifice actualizările de fiecare dată când accesează acest site.

2. Conținutul și drepturile autorului

Conținutul și designul site-ului aparțin APW EUROGROUP SRL, sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Nu puteți reproduce materialele afișate pe site fără a deține o permisiune scrisă din partea APW EUROGROUP SRL.

APW EUROGROUP SRL poate, fără orice altă notificare sau formalitate și fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să înceteze accesul dumneavoastră la conținutul site-ului sau la o parte a acestui conținut.

APW EUROGROUP SRL nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună, pricinuită direct sau indirect, suferită ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate pe acest site.

APW EUROGROUP SRL nu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor furnizate.

3. Contact pentru ofertele de preț

Cererile de ofertă se pot realiza utilizând formularul de contact de pe acest site sau sunând la numărul de telefon 0748103678.

Utilizatorul are obligația de a furniza date corecte și cât mai concrete cu privire la proiectul dorit. APW EUROGROUP SRL nu poate fi tras la răspundere sub nicio formă pentru neplăceri cauzate de furnizarea de către utilizator a unor informații incorecte sau incomplete.

În cazul în care APW EUROGROUP SRL consideră o cerere ca fiind incompletă sau incorectă, poate cere detalii suplimentare utilizatorului folosind adresa de email furnizată de acesta sau poate șterge cererea fără nicio înștiințare a utilizatorului.

4. Facturare, plată, ștergere/suspendare servicii

Pentru oferirea serviciilor, facturarea se face conform aspectelor agreate cu beneficiarul.

Termenul de plată este cel specificat pe factură. Întârzierea efectuării plății poate duce la suspendarea serviciilor, cu informarea clientului în prealabil.

5. Protecția datelor

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, APW EUROGROUP SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: furnizarea serviciilor și produselor conform ofertei curente. Sunteți obligat(ă) să furnizați aceste date, ele fiind necesare pentru a putea identifica destinatarul serviciilor sau produselor furnizate.

Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea furnizării serviciului. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și, după caz, sunt comunicate numai următorilor destinatari: autoritățile naționale/europene/mondiale de înregistrare.

Orice persoană are dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nicio justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției.

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Dacă unele date despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

6. Proprietate intelectuală

APW EUROGROUP SRL este proprietarul tuturor materialelor și informațiilor prezentate pe website-ul www.apw-pack-logistik.ro. Este interzisă copierea, reproducerea, distribuirea acestora către alte părți terțe.

7. Materiale transmise prezentului site

Este interzisă publicarea sau transmiterea către sau de la acest site a materialelor ilegale, amenințătoare, defăimătoare, obscene, pornografice sau a altor materiale care pot contraveni legilor din țara relaționată de site.

8. Limitarea răspunderii

Materialele și conținutul care sunt publicate pe acest site sunt oferite “ca atare”, fără garanții explicite sau implicite de orice natură, inclusiv garanții de adecvare pentru scopuri comerciale, garanții de respectare a drepturilor de autor sau garanții de adecvare pentru un scop anume.

APW EUROGROUP SRL este absolvită în toate cazurile de responsibilitate pentru orice daune (inclusiv, dar fără a se limita la daune pentru pierderi de profit, întreruperea activității, piederea informațiilor) ce decurg din utilizarea sau incapacitatea de utilizare a materialelor, chiar dacă APW EUROGROUP SRL a fost informată asupra posibilității apariției unor asemenea daune.

9. Dispoziții finale

Toți utilizatorii acestui site fac subiectul acestor termeni și condiții astfel încât accesarea acestuia presupune acceptarea și conformarea la Termenii și Condițiile prevăzute pe această pagină web.

APW EUROGROUP SRL își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestei pagini web, fără notificarea prealabilă a utilizatorului.

Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de către utilizator dacă acesta continuă să folosească site-ul după afișarea lor pe această pagină web.